1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy
2.Radykalnie podniesiemy płace dla budżetówki,
zwiększymy emerytury i renty
3.Wybudujemy nowoczesną sieć autostrad, dróg ekspresowych,mostów i obwodnic
4.Zagwarantujemy bezpłatny dostęp do opieki medycznej i zlikwidujemy NFZ
5.Uprościmy podatki – wprowadzimy podatek liniowy z ulgą prorodzinną,zlikwidujemy ponad 200 opłat urzędowych
6.Przyspieszymy budowę stadionów na Euro 2012
7.Szybko wypełnimy naszą misję w Iraku
8.Sprawimy, że Polacy z emigracji będą chcieli wracać do domu i inwestować w Polsce
9.Podniesiemy poziom edukacji i upowszechnimy Internet
10.Podejmiemy rzeczywistą walkę z korupcją
~a cooo ???? , 24.03.2008 13:15
Reklamy