Litwa, Łotwa i Estonia- czyli kraje bałtyckie.
Po pierwsze należy dodać, że różnica między tymi krajami jest znaczna, etnicznie Bałtami są jedynie Litwini i Łotysze, natomiast Estończycy to Ugrofinowie (a jeszcze dokłądniej- ludy fińskie), Estończycy to najbliżsi krewni Finów. J. estoński jest bardzo podobny do fińskiego (mogą się porozumieć, estoński jest twardszy i ma wpływy niemieckie, a fiński bardziej miękki i nie ma tylu niemieckich wpływów ). Estończyków jako naród zdecydowanie należałoby wiązać z Finami, a nie z Litwinami czy Łotyszami, jednak historia kraju chyba nieco bardziej pasuje do Litwy i Łotwy.

Litwa, Łotwa i Estonia określane są jako państwa bałtyckie. Przed wojną do tego dołączała także Finlandia, teraz tak mówi się tylko o tych 3 państwach. Oto czynniki dla których Litwa, Łotwa i Estonia są traktowane jako osobna grupa- państwa bałtyckie,
Państwa te cechują liczne podobieństwa:

kulturowe:
ludy i języki nie-słowiańskie odróżniające je od otaczających narodów; języki bałtyckie: litewski i łotewski, języki ugrofińskie (dokładniej- grupy fińskiej): estoński, ludy: Bałtowie, Ugrofinowie. Bardzo silne wpływy kultury skandynawskiej i niemieckiej, szczególnie w Estonii- którą uznaje się często za państwo Skandynawskie. Można powiedzieć, że Estonia jest Skandynawią w tym samym stopniu co Finlandia.

historyczne:
uzależnienie od sąsiednich państw, głównie: Niemiec, Szwecji, Danii, Rosji i Polski. Wielosetletnie należenie całej Łotwy i Estonii, a także części Litwy do niemieckich państw zakonnych (najczęściej ze stolicą w Rydze)
Niepodległe przed II wojną światową – Bałtycka Ententa, aneksja przez ZSRR w 1940, jako pierwsze ogłaszają niepodległość w 1991,

polityczne:
byłe republiki radzieckie, które jako jedyne nie wstąpiły do Wspólnoty Niepodległych Państw, jedyne kraje byłego ZSRR będące w NATO i Unii Europejskiej (teraz także w strefie Schengen), jedyne kraje byłego ZSRR nalezące do kultury zachodniej, wzrost tendencji nacjonalistycznych w latach 90. XX wieku – kontrowersyjne z punktu widzenia Rosjan prawa przyznające obywatelstwo i ustawy o ochronie języka w Estonii i Łotwie. Duża mniejszość narodowa- rosyjska (przesiedlona tam w czasie ZSRR) w tych krajach (na Łotwie nawet 40%), która nie zna języków narodowych tych państw i nie chce się ich uczyć przez co ma liczne problemy.
Narody te od lat przejawiają niechęć w stosunku do Słowian- szczególnie do Rosjan.
Litwini to katolicy, a Łotysze i Estończycy to protestanci.
Wszystkie te kraje mają wyższe PKB/osobę niż Polska i są w UE i NATO. Estonia jest trzecim najbogatszym postsocjalistycznym krajem świata i ma wyższe PKB/osobę niż Portugalia.
Estonia jest bardzo nowoczesnym i dobrze zorganizowanym krajem, jednym z najbardziej zinformatyzowanych krajów świata. Przez internet da się załatwić tam prawie każda sprawę użedową, a na rok 2005 było tam więcej użytkowników neta niż w Wielkiej Brytanii czy Francji.
Pozdrawiam.

~HLSNKTLLNN , 17.06.2008 19:41
Reklamy