kontrrewolucyjnym, więc się przedawnia.

Prokuratorzy dowodzili, ze nie można powiedzieć, że Polscy w Katyniu zostali rozstrzelani. Nie można powiedzieć, ze nie żyją, bo nie zostali zidentyfikowani. Istnieje taka możliwość, że rozbiegli się i gdzieś przepadli. To, że są zwłoki niczego jeszcze nie dowodzi. Trzeba by je zidentyfikować.

http://wyborcza.pl/1,75248,6213488,Moskwa__Katyn_nie_byl_przestepstwem_kontrrewolucyjnym_.html?skad=rss

Reklamy