Kościół bierze z budżetu ponad Sławetna Komisja Majątkowa (KM), która bierze udział w grabieży mienia narodowego przez kościół katolicki, powstała 17 maja 1989 roku, jako dzieło Urzędu d/s Wyznań PRL. Prace nad ustawą o jej powołaniu nabrały rozpędu po wizycie generała w Watykanie. Słabnąca władza komunistyczna próbowała sobie w ten sposób kupić poparcie kleru, co jej się w dużym stopniu udało. Prace nad ustawą były niejawne i prowadzili je tylko przedstawiciele kk i komunistycznej władzy. Wielkie ustępstwa na rzecz kk wynikały wyłącznie z przesłanek politycznych, a nie prawnych. Trzeba tu lojalnie przyznać, że Jaruzelski nie był pierwszym komunistycznym dobroczyńcą kk, bo wyprzedził go w tym zbożnym dziele Edward Gierek. To on przekazał kk dobra ziemskie po niemieckich protestantach na Ziemiach Odzyskanych: 4800 kościołów i kaplic, 1500 budynków i 900 ha ziemi. Od członków KM nie są wymagane żadne kwalifikacje i można ich w każdej chwili odwołać. Orzeczenia KM są ostateczne, nie podlegają odwołaniu i mają klauzulę natychmiastowej wykonalności. Choć prace KM miały dotyczyć mienia zgrabionego po roku 1945, to Zgromadzenie Księży Misjonarzy w roku 1991 wystąpiło o zwrot budynków Uniwersytetu Warszawskiego, które podobno zostały im skonfiskowane po powstaniu styczniowym 1863 roku. Aby powściągnąć zachłanność księży misjonarzy potrzebny był aż Trybunał Konstytucyjny !!! Jeszcze bardziej wołający o pomstę do nieba przypadek, gdy Siostry Szarytki domagały się zwrotu budynku przy ulicy Solec w Warszawie, który nigdy do nich nie należał, uszedł im na sucho, pomimo protestów prawnych spadkobierców tej nieruchomości. Pod naciskiem kk prawo zostało podeptane !!! Kilka lat temu, po pierwszych alarmujących publikacjach w prasie, odwołano współprzewodniczącego KM ze strony episkopatu, ks. Nowoka, który na własną rękę, z pominięciem biskupów, sam odkupywał zagrabione nieruchomości. Fakt, iż to SLD przygotował wniosek do Trybunału Stanu o stwierdzenie niezgodności działalności KM z konstytucją, ma w świetle powyższych faktów głębokie uzasadnienie historyczne. Komisja Majątkowa, która działanie można porównywać chyba tylko z aferą FOZZ powinna być zlikwidowana, a jej członkowie za swe nadużycia powinni odpowiadać przed sądem. Kościół za utracone 60 tysięcy hektarów gruntów ornych, czyli niewiele wartych, dostał po 89 roku 160 tysięcy hektarów i nie były to grunty orne. ~Maks , 31.01.2009 17:01

Reklamy