Jak to „patriota” L.Kaczyński o Katyniu pamiętał:
10 kwietnia 2006 r. – nieobecny w Katyniu,
17 września 2006 r.- nieobecny w Katyniu,
10 kwietnia 2007 r. – nieobecny w Katyniu,
W 2007 PRZED WYBORAMI DO SEJMU 17 WRZEŚNIA – OBECNY W KATYNIU,
10 kwietnia 2008 r. – nieobecny w Katyniu,
17 września 2008r. – nieobecny w Katyniu,
10 kwietnia 2009 r. – nieobecny w Katyniu,
10 września 2009 r. – nieobecny w Katyniu,
z powyższego zestawienia widać w jakim celu i kiedy Lech Kaczyński uczestniczył i miał zamiar uczestniczyć w dniu 10 kwietnia 2010 r. w uroczystościach w Katyniu

Reklamy