PODSTAWOWY FALSZ DEMOKRACJI LIBERALNEJ ORAZ oraz METODA ZMIANY SYSTEMOWEJ.

Polska nalezy do krajów które systemowo objęte są demokracją liberalną oraz wolnością gospodarczą.
Do tego systemu należy wiekszośc krajów świata.

Cechą wspólną, łączącą wszytkie Państwa , należące albo wciągnięte do systemu demokracji liberalnej, jest znaczne zadłużenie gospodarek narodowych w Bankach Prywatnych i Instytucjach Finansowych (BPiIF).

Lista krajów zadłuzonych na stronie:
link

Przykładowo w Polsce, wysokośc; PKB za rok 2005 wyniósł ok. 983 mld i w tym czasie zadłużenie w BPiIF wynosiło 430 mld zl a w roku 2009 PKB wyniósł 1.344 mld zł a zadłuzenie wynosiło 670 mld zł.
link

Co ciekawe, Państwa nalezace do kręgu demokracji liberalnej, przy optymalnie nastawionej na zysk gospodarce, wewnętrznie przynoszą stratę, ze szkodą dla własnego Narodu a zewnętrznie, w interesie BPiIF, przynoszą zyski.

Rocznie Polska, w roku 2009 przy sumarycznym zadluzeniu 670 mld zl, odprowadziła ok. 33,7 mld do kasy BPiIF w postaci odsetek od kredytow zaganicznych, kredytow krajowych (zaciągniętych na poziomie NBP, Rządu oraz Samorządow), odsetek od obligacji skarbu panstwa, itp.
link

Skala odprowadzanych kwot do BPiIF jest niemała, bo w przypadku Polski wg danych z roku 2009, przy PKB 1.334 mld zl, zadłużeniu 670 mld zl, wszytkich odprowadzanych rocznych podatkow od odsób fizycznych i prawnych 93,4 mld zl, to kwota 33,7 mld jest to kwota znaczna i co ciekawe odpowiada:
– w przybliżeniu rocznemu wzrostowi PKB (33,7 do 1.334 to 2.5%).
link
– ponad 1/3 wpływów państwa do budżetu z tytulu podatkówod osób fizycznych i prawnych
(33,7 do 93,4 to 36 %)

Powyższy fakt ukazuje 2 zjawiska:
1. Dochód Państwa demokracji liberalnej, wyrażony w przyroście PKB jest
w całości pochłaniany przez BPiIF
2. Dochód Społeczeństwa wyrażony w sumie odprowadzanych podatków od osób
fizycznych i prawnych jest pochłaniany ponad 1/3 przez BPiIF

Co to onacza?
System podatkowy de facto jest narzędziem legalnego wyprowadzania z systemu finansowego Panstwa olbrzymiego strumienia pieniędzy w kierunku BPiIF.

W majestacie prawa (podatki podlegaja systemowi prawnemu) system władzy ustawodawczej (sejm i senat), wykonawczej (rzad, prezydent) oraz sądowniczej wraz z decydentami środkow przymusu danego kraju w tym służby specjalne wojska i policji, oprócz standardowych funkcji pracują świadomie, rzadziej nieświadomie dla utrzymania systemu odprowadzania ogromnego w skali gospodarki kraju strumienia pieniedzy w kierunku BPiIF.

Czy można zmienic system demokracji liberalnej tak ażeby funkcjonował dla dobra Narodu a nie dla dobra BPiIF?

Rozwiązanie systemowe jest tak proste, że aż nieprawdopodobne żeby umknęło uwadze ekonomistów (chyba że co ważniejsi też pracują na rzecz BPiIF ).

Rozwiązanie systemowe wymaga wprowadzenia do konstytucji krajów demokracji liberalnej 1 (słownie: jednego) przepisu prawnego.

Ten zapis mówiłby o zakazie udzielania kredytow Państwu ze zrodel BPiIF, czyli innymi słowy wprowadzony zostałby:

Rozdział Kapitału Prywatnego od Państwa.

Banki Prywatne i Instytucje Finansowe mogłyby udzielać kredytów tylko i wyłącznie osobom prywatnym a Bank Narodowy miałby finansować sprawy ponadprywatne
(Rządowe i Samorządowe).

Odsetki od kredytów udzielonych przez Bank Narodowy Rządowi i Samorządom
trafiałyby z powrotem do Banku Narodowego przez co wrost PKB byłby rzeczywistym wzrostem odzwieciedlonym w finansowej kondycji Państwa.

Co ciekawe Rozdział Kapitału Prywatnego od Państwa, automatycznie wymusiłby na wszystkich Partiach Politycznych funkcjonujących na scenie teatru politycznego danego Państwa Rozdział Ideologii od Państwa.

Należy zauwazyc, że w Polsce i nie tylko, nikt od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy, nie porusza zakazu finansowania Panstwa na poziomie Rzadu czy Samorzadu a chodzi tylko o jeden prosty i logiczny zapis (drugi ‚rozdział’ automatycznie zacznie funkcjonowac).

Efektem widocznym, potwierdzającym skuteczność Rozdziału Kapitału Prywatnego od Państwa jest niewyobrażalny dynamizm rozwoju gospodarczego Chin gdzie Państwo finansuje infrastrukturę i udziela kredytów na Inwestycje Rządowe i Samorządowe.

Co to oznacza?
Partie polityczne, działające w ramach Rezydentury BPiIF, tak naprawdę posługują się ideologiami (świadomościami fałszywymi) tylko po to, ażeby skłócac i poróżniac społeczeństwo na poziomie prywatnym każdego człowieka jakim jest wiara, niewiara, światopogąd i upodobania.

W tym samym czasie, w sztucznie wywoływanym szumie ideologicznym, okradana jest KASA PANSTWA wybranego Narodu przez BPiIF i ograniczana suwerenność MENNICY PANSTWA.

Gdyby sluzby specjalne przykladowo w Polsce ABW, CBS czy WSI oraz wymiar sprawiedliwosci, w tym Prokuratura, byly w pelni suwerenne (niepodatne na wplywy BPiIF), to fakt dopuszczenia Bankow Prywatnych i Instytucji Finansowych do finansowania Panstwa, dawno bylby odczytany jako dzialanie na szkode Państwa, poniewaz w sposob jednoznaczny oslabia strukturę finansową Państwa powodując ciągłe i pogłebiajace się problemy z deficytem budżetowym.

Wydatki budzetowe obejmuja m.in. sprawy obronnosci i bezpieczenstwa Panstwa a wiec, fakt drenowania skarbu Panstwa przez BPiIF wplywa rowniez bezposrednio na oslabienie bezpieczenstwa i obronnosci Panstwa.

Sprawa Kasy Państwa i Samorządów jest jedynym obszarem który łączy Naród we wspolnym interesie ponieważ sprawy wiary, niewiary, światopogladu i upodobań są prywatnymi sprawami obywateli.

W momencie ustanowienia rozdziału Kapitału Prywatnego od Państwa:
nastąpi rzeczywisty wzrost gospodarczy Państwa a w Skarbie Państwa nastapi zwiększenie budżetów wymiaru sprawiedliwości, sfery obronnosci i bezpieczenstwa Panstwa, służby i ochrony zdrowia, edukacji narodowej, na pomoc społeczną, zasilki dla bezrobotnych czy w ogole nie pracujących, na inwestycje narodowe : medialne, energetyczne, transportowe, budownictwo mieszkaniowe; ogólnie na rozwój cywilizacyjny narodu.

Oczywiscie podatki od osób fizycznych i prawnych, VAT-y, akcyze, koszty paliw, składki na fundusze zdrowia, podatki od nieruchomości itp., zostaną obniżone, ponieważ Państwo na poziomie Rządu i Samorządu nie będzie przynosiło więcej strat na rzecz BPiIF.

Państwo należy do spraw narodowych, ponad prywatnych i jest nielogiczne ażeby Panstwo działało na swoja szkodę i szkodę swojego Narodu .

strona ludu

P.S.
Dane liczbowe, przytoczone w Eseju, inzynierii finansowej panstwa w Polsce dostepne na stronach NBP, GUS, SEJMU oraz Ministerstwa Finansow. Zadluzenie innych krajow dostepne w internecie.
Kwota odsetek odprowadzana rocznie do BPiIF obliczona przy usrednionej stopie udzielonych przez BPiIF Panstwu kredytow oraz wyemitowanych przez Panstwo obligacji skarbowych i papierow dluznych.

Reklamy